(Mercury Thermometer)دماسنج جیوه ای

کاربرد وسیله:

از این محصول برای تعیین میزان حرارت بدن استفاده میشود.

    مدل:جیوه ای

مشخصات ظاهری:

اجزاء به تفکیک:محفظه جیوه/لوله موئین/شیشه مدرج/محافظ
شکل:دهانی/رکتال/زیر بغل

مشخصات فنی:

رنج دمایی: 
درصد خطا: 
جنس محافظ : 

 

تب سنج جیوه ای پزشکی از یک لوله باریک از جنس شیشه ساخته شده است که یک سر این لوله به محفظه‌ای پر از جیوه متصل است. جیوه ماده ای است که با گرما منقبض و با سرما منبسط می‌شود. محیط خلا داخل لوله به جیوه جهت اندازه گیری دما امکان حرکت می‌دهد. با توجه به سطح جیوه در لوله، از روی اعداد نوشته شده بر روی دماسنج می‌توان از میزان دما اطلاع کسب نمود. دماسنج‌های گوناگون با کاربردها و اشکال مختلف در بازار وجو دارد؛ یک نمونه مشهور این دماسنج‌ها، دماسنج جیوه ای پزشکی است.

مقایسه دماسنج جیوه ای معمولی و دماسنج جیوه ای پزشکی

 • دماسنج پزشکی از شیشه ذره بینی ساخته شده است ولی دماسنج معمولی از این جنس ناست.
 • دماسنج پزشکی از35 تا 42 درجه بندی شده است. ولی این میزان در دماسنج معمولی بیشتر است.
 • دماسنج پزشکی درنزدیک مخزن آن خمیدگی است ولی دماسنج معمولی خمیدگی ندارد.
 • دقت دماسنج پزشکی 0.1درجه ولی دماسنج معمولی 1 درجه است.
 • لوله دماسنج پزشکی از دماسنج معمولی باریک تر است.

ویژگی های تب سنج جیوه ای پزشکی

 • ساخته شده از شیشه ذره بینی
 • اندازه گیری دمای بدن
 • گستره دما از 35 تا42
 • دماسنج پزشکی

چطور مصرف کنیم

قبل از اندازه گرفتن دمای بدن، دماسنج را به خوبی تکان بدهید. ابتدا به درجات آن نگاه کنید و محل قرار گیری خط جیوه را در ستون جیوه پیدا کنید. تا شاخص جیوه کمتر از 37 درجه قرا بگیرد. از بیمار بخواهید دهان خود را باز کرده و زبانش را بالا بیاورد. زیر زبان یک پرده عمودی قرار دارد که زبان را به کف دهان متصل می کند. نو; درجه باید در انتهای زیر زبان و کنار این پرده قرار گیرد. سپس بیمار دهان را می‌بندد به طوری که حتی مقداری از لب ها هم باز نباشد.

حداقل 3 دقیقه و تا 5 دقیقه ترمومتر باید در دهان بماند و در این مدت بیمار صحبت نکند و دهان را باز ننماید. پس از این زمان درجه را بخوانید. برای بهتر دیدن نوک ستون جیوه باید تب سنج را آنقدر بچرخانید تا بخشی از شیشه که به شکل ذره بین در آمده است و ستون جیوه را واضح تر نمایش می دهد در مقابل قرار گیرد. در این حال خواندن درجه حرارت آسان تر است.

درجه دمای بدن در صورتی که تب داشته باشید

زماندمای بدن
هنگام صبحدمای بالاتر از 2/37 درجه
بعد از ظهردمای بالاتر از 7/37 تب

محدودیت استفاده

اندازه گیری دما توسط دماسنج های جیوه ای و الکلی برای دماهایی امکان پذیر است که بالاتر از نقطه انجماد و پایین تر از نقطه جوش مایع درون دماسنج باشد.

اگر دماسنج شکست مراقب باشید بچه ها به آن نزدیک نشوند. مخصوصا مراقب جیوه باشید چون از طریق پوست جذب می شود .

دستتان نباید روی مخزن جیوه باشد چون دمای بدن خود شما را نشان می دهد.

کاربردها

ویژگی های تب سنج جیوه ای پزشکی

 • ساخته شده از شیشه ذره بینی
 • اندازه گیری دمای بدن
 • گستره دما از 35 تا 42
 • دماسنج پزشکی

تب سنج جیوه ای پزشکی

تب سنج جیوه ای پزشکی از یک لوله باریک از جنس شیشه ساخته شده است که یک سر این لوله به محفظه ای پر از جیوه متصل می باشد. جیوه ماده ای است که با گرما منقبض و با سرما منبسط می شود. محیط خلا داخل لوله به جیوه جهت اندازه گیری دما امکان حرکت می دهد. با توجه به سطح جیوه در لوله، از روی اعداد نوشته شده بر روی دماسنج می توان از میزان دما اطلاع کسب نمود. دماسنج های گوناگون با کاربردها و اشکال مختلف در بازار وجو دارد؛ یک نمونه مشهور این دماسنج ها، دماسنج جیوه ای پزشکی می باشد.

مقایسه دماسنج جیوه ای معمولی و دماسنج جیوه ای پزشکی:

دماسنج پزشکی از شیشه ذره بینی ساخته شده است  ولی دماسنج معمولی از این جنس نمی باشد.

دماسنج پزشکی از 35 تا 42 درجه بندی شده است. ولی این میزان در دماسنج معمولی بیشتر است.

دماسنج پزشکی در نزدیک مخزن آن خمیدگی است ولی دماسنج معمولی خمیدگی ندارد.

دقت دماسنج پزشکی 0.1 درجه ولی دماسنج معمولی 1 درجه است.

لوله دماسنج پزشکی از دماسنج معمولی باریک تر است.

چطور مصرف کنیم

قبل از اندازه گرفتن دمای بدن، دماسنج را به خوبی تکان بدهید. ابتدا به درجات آن نگاه کنید و محل قرار گیری خط جیوه را در ستون جیوه پیدا کنید. تا شاخص جیوه کمتر از 37 درجه قرا بگیرد. از بیمار بخواهید دهان خود را باز کرده و زبانش را بالا بیاورد. زیر زبان یک پرده عمودی قرار دارد که زبان را به کف دهان متصل می کند. نوک درجه باید در انتهای زیر زبان و کنار این پرده قرار گیرد. سپس بیمار دهان را می بندد به طوری که حتی مقداری از لب ها هم باز نباشد. حداقل 3 دقیقه و تا 5 دقیقه ترمومتر باید در دهان بماند و در این مدت بیمار صحبت نکند و دهان را باز ننماید. پس از این زمان درجه را بخوانید. برای بهتر دیدن نوک ستون جیوه باید تب سنج را آنقدر بچرخانید تا بخشی از شیشه که به شکل ذره بین در آمده است و ستون جیوه را واضح تر نمایش می دهد در مقابل قرار گیرد. در این حال خواندن درجه حرارت آسان تر است.

لطفا دقت کنید

اندازه گیری دما توسط دماسنج های جیوه ای و الکلی برای دماهایی امکان پذیر است که بالاتر از نقطه انجماد و پایین تر از نقطه جوش مایع درون دماسنج باشد.
اگر دماسنج شکست مراقب باشید بچه ها به آن نزدیک نشوند. مخصوصا مراقب جیوه باشید چون از طریق پوست جذب می شود.
دستتان نباید روی مخزن جیوه باشد چون دمای بدن خود شما را نشان می دهد.