(Irrigator set)ست اریگاتور

کاربرد وسیله:

انتقال سرم فیزیولوژی برای شستشو محیط جراحی

    مدل:

مشخصات ظاهری:

رنگ :سفید

مشخصات فنی:

جنس : 
طول وسیله:بدون عاج

 

اریگاتور یا وسیله شستشوی زخم

کاربرد:

این وسیله در اتاقهای عمل، اورژانس های مراکز درمانی بزرگ و کوچک و هر جا که نیاز به شستشوی زخم، جراحات  سوختگی بیمار با مایع شستشو یا سرم باشد و همچنین در آزمایشگاه ها جهت شستشوی وسایل یا خارج کردن مواد مایع از ظروف با درپوش پلاستیکی یا لاستیکی قابل استفاده است.

قطعات:

این محصول درای اسپایک، یک تیوب، یک کانکتور و دو درپوش می باشد.

شیوه کاربرد:

با برداشتن پروتکتور روی اسپایک و وارد کردن اسپای در سرم شستشو محصول آماده مصرف است. پس از شستشو با قراردادن پروتکتور انتهایی روی کانکتور می توان مانع از آلودگی مایع شستشو شد و تا انتهای مایع شستشو را به دفعات استفاده نمود.

مزایا و ویژگیها:

در حال حاضر در مراکز درمانی جهت شستشوی زخم از ست سرم، با بریدن تیوب آن استفاده می شود که هم به جهت قیمت بالای ست سرم نسبت به اریگاتور و هم از آنجا که ست سرم بریده شده به دفعات زیاد و در بیماران متعدد با بیماری های متفاوت استفاده می شود (و پروتکتور پوششی نیز ندارد) نه از نظر بهداشتی و نه از نظر اقتصادی توجیه پذیر نمی باشد.

توضیحات :

  • در صورت آسیب دیدن بسته بندی، مورد استفاده قرار نگیرد.
  • پس از مصرف از بین برده شود.