کاربرد وسیله:

برای نگهداری نمونه های بیماران از این محصول استفاده میشود.ظروف نمونه در شکل ها و حجم های مختلف تولید میشوند.

  مدل:                                                               

مشخصات ظاهری:

اجزاء به تفکیک:ظرف / درپوش / لیبل

مشخصات فنی:

جنس :پلاستیک
حجم بگ :80-50 میلی لیتر