ساخت نانو کره‌های کربنی برای دارورسانی هوشمند

ساخت نانو کره‌های کربنی برای دارورسانی هوشمند

محققان دانشگاه صنعتی امیرکبیر با استفاده از روش نوین با ساخت نانو کره‌های کربنی با کاربرد در تولید پایه کاتالیست و دارو رسانی هوشمند دست یافتند.

به نقل از دانشگاه صنعتی امیرکبیر، پروین کیانی شجاعی از محققان طرح «تهیه نانو ذرات هیبریدی کربنی با روش نوین» گفت: با توجه به اهمیت کاربردهای وسیع نانو کره‌های کربنی توخالی در پایه کاتالیست، حامل‌های دارویی و در سیستم‌های ذخیر انرژی در باتری‌ها و از طرف دیگر به دلیل عملکرد بهتر نانو ذرات هیبریدی نسبت به ذرات کروی، در این مطالعات نانو ذرات هیبریدی توسط روشی تک ظرفی تولید شدند.

وی گفت: این روش برای اولین بار برای تهیه نانو ذرات کروی کربنی به کار برده شده است و با توجه به کم کردن مراحل تهیه این نانو ذرات، می‌توان این تحقیقات را گامی در جهت تجاری سازی این مواد باشد.

کیانی روش تولید این نانو ذرات را از روش پلیمریزاسیون به روش پیکرینگ در جا ذکر کرد و ادامه داد: در این روش فاز آلی شامل مواد اولیه تمامی لایه‌های هسته-پوسته- پوسته، در آب دیسپرس شده و سپس طی واکنش و جدایش فازی ساختار هسته- پوسته- پوسته تهیه شدند و در نهایت پس از کربنیزاسیون و حذف پوسته دوم، ساختار هیبریدی کربنی به دست آمد.

این محقق کاربرد اصلی نانو ذرات تولید شده را در ساخت کاتالیست‌ها به عنوان پایه کاتالیست و همچنین در دارو رسانی به عنوان حامل دارو ذکر کرد و گفت: نوین بودن طرح، کم هزینه بودن به دلیل کاهش تعداد مراحل از مزایای و کاهش مراحل تولید از مزایای رقابتی این طرح است.

این طرح از سوی پروین کیانی شجاعی و به راهنمایی دکتر فاطمه گوهرپی از اعضای هیئت علمی دانشگاه صنعتی امیرکبیر اجرایی شده است.

پیام بگذارید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.