تامین ۷۰ درصد خریدهای تجهیزات پزشکی از تولیدکنندگان داخلی

تامین ۷۰ درصد خریدهای تجهیزات پزشکی از تولیدکنندگان داخلی

رئیس هیات امنای صرفه جویی ارزی در معالجه بیماران، گفت: از ابتدای سال تاکنون واحد حقوقی هیات امنا بیش از ۷۰۰ قرارداد حقوقی داشته که تعداد ۲۵۰ قرارداد فروش و تعداد ۴۵۰ قرارداد خرید بوده است. به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی یوسفی درباره انعقاد قراردادهای خرید و فروش واحد حقوقی هیات امنا، اظهار کرد: از […]

ادامه مطلب