افزایش ظرفیت تست کرونا در کشور/ رصد ویروس‌های جهش‌یافته در کشور

افزایش ظرفیت تست کرونا در کشور/ رصد ویروس‌های جهش‌یافته در کشور

افزایش ظرفیت تست کرونا در کشور/ رصد ویروس‌های جهش‌یافته در کشور

مدیرکل آزمایشگاه مرجع سلامت وزارت بهداشت با اشاره به افزایش ظرفیت تست کرونا در کشور گفت: ویروس‌‌های جهش ‌یافته در کشور کاملا رصد می‌شوند.

موج چهارم کرونا از نظر ارتفاع و زمان و تغییرات ژنتیکی با سایر موج‌ ها تفاوت داشت و با دیدن چنین رخدادی، احتمال بروز موج‌‌های شدیدتر هم وجود دارد و باید خود را برای موج‌‌های شدیدتر هم آماده کنیم. عدم توفیق در قطع زنجیره ویروس باعث چنین پدیده‌ای می‌‌شود. برای ما آزمایشگاهی‌‌ها بسیار مهم بود که پاسخ متناسب به این موضوع بدهیم و این پاسخ بستگی داشت به اینکه ما چقدر ذخیره راهبردی و آمادگی داریم و درسی که از موج چهارم گرفتیم، چه بود و چطور می‌خواهد در فعالیت‌های نظام آزمایشگاهی کشور تاثیرگذار باشد.

وی افزود: فعالیت چند ماه